საჯარო ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტი

  

2022 წლის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი

დედოფლისწყაროს 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

დედოფლისწყაროს 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი

დანართი 1 პროგამული ბიუჯეტი

დანართი 2 კაპიტალური ბიუჯეტი

დანართი 3 ააიპ ების ბიუჯეტი

2021 წლის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის

2021 წლის 15 ნოემბერს საკრებულოსი წარდგენილი

2021 წლის ბიუჯეტის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

13 აგვისტოს ოქმი

ბრძანება--2022-2025 საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტტის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

2021 წლის მარტის ბრძანება

ძირითადი_დოკუმენტი 2021 მარტი

2020 წლის შესრულება

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2021 წლის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 1 მარტის ბრძანება

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 1 მარტის ბრძანების დანართები 1-8
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 1 მარტის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი პრიორიტეტების დოკუმენტზე
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება  2021-2024 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცებაზე

 

2020 წ 15 ნოემბერს საკრებულოში წარდგენილი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი მოქალაქის გზამკვლევი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართ 2021 წლის ბიუჯეტისათვის

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2020 წლის 10 დეკემბრის მდგომარეობით

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისმიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი მოქალაქის გზამკვლევი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 2021 წლის ბიუჯეტისათვის
 

 

 

 

 

გააზიარე