საკრებულოს წევრები

                       1.ნუგზარ პაპიაშვილი

2.გოჩა სამუკაშვილი

3.ივანე ნატროშვილი

4. არსენა ბაღაშვილი

5. გივი გიგაური

6. გიორგი გოგილაშვილი

7.  სიმონ ყოჩიაშვილი

8.  ნიკოლოზ ხუციშვილი

9. სიმონ წიკლაური

10. ავთანდილ ხუმარაშვილი

11.ავთანდილ შაინიძე

12. დავით ალუღიშვილი

13. მაია ცისკარაული

14. მამუკა სეფიაშვილი

15.ნუგზარ ყოჩიაშვილი

16.  ლელა ჭინჭარაული 

17.  გია ფუტკარაძე

18.  ვასილ ჩოვუშიანი

19. ირინე ფოცხვერაშვილი

20.  მიხეილ ბახუტაშვილი

21. პავლე თავაძე

22.  ლალი იაკობიშვილი-ჩერქეზიშვილი

23.  ლევან ოზბეთელაშვილი 

24.   კახა წიკლაური

25. ლევან ბაღაშვილი

26. ლევან იაკობიშვილი

27. ნატალია ქადაგიძე

28. ლევან მჭედლიშვილი

29. . დავით ჯიბღაშვილი

30. შალვა ბატიაშვილი

 

 

გააზიარე