მერიის სამსახურების განყოფილებები

 

 

 მერიის ადამიანური რესურსების  მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილება - უფროსი მერი საბიაშვილი,  ტელ. 599 85 58 76

 

 მერიის შესყიდვების   განყოფილება - უფროსი ილია  ზურიკაშვილი,   ტელ. 599 85 58 74

 

 მერიის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  განყოფილება - უფროსი თამაზ ალუღიშვილი    ტელ.   599 53 61 38

მერიის ინფრასტრუქტურისა  და  მშენებლობის  განყოფილება -   უფროსი    ავთანდილ თეთრაული  . ტელ.  599 96 55 73

მერიის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

 

გააზიარე