საკრებულოს კომისიები

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისია-ტავმჯდომარე მამუკა სეფიაშვილი

 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა  კომისია-თავმჯდომარე არსენ ბაღაშვილი

 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია-თავმჯდომარე მიხეილ ბახუტაშვილი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია-თავმჯდომარე გიორი გოგილაშილი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების  კომისია-თავმჯდომარე ნიკოლოზ ხუციშვილი

გააზიარე