საჯარო სკოლები

                                                       

  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში თხუთმეტი  საჯარო და ერთი კერძო სკოლაა. 

                                                      

    დედოფლისწყაროელი მოსწავლეები აქტიურად  და წარმატებით არიან ჩართულები სხვადასხვა კონკურსებსა და პროექტებში.

                                                         

დედოფლისწყაროს    საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის   უფროსი   მაკა ჯანაშვილი. ტელ:577 38 74 17  ელფოსტა:    dedoplistskaro@mes.gov.ge

                                                   

გააზიარე