განცხადებები

28 იანვარი 2020

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში შპს „სსსკ სერპანტინის“ ასფალტის საწარმოს  მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტში შპს „სსსკ სერპანტინის“ ასფალტის საწარმოს  მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი