მერიის სამსახურები

    

1. მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-ადმინისტრაციული  და შესყიდვების სამსახური. უფროსი მარინა შეითნიშვილი. ტელ: 599 8559 00  ელფოსტა:  dedoplistskaro_region@yahoo.com

2. მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური. სამსახურის უფროსი სოლომონ ღორაშვილი  599 85 59 47

3.მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. სამსახურის უფროსი ელენე ბაიაშვილი, ტელ: 599 855844 ელფოსტა: elenebaiashvili@gmai.com

4.მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-ზედამხედველობის სამსახური. სამსახურის უფროსი-შოთა ლოლაშვილი, ტელ:  591 88 22 82

5. მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-იურიდიული სამსახური. სამსახურის უფროსი- ქეთევან გოგილაშვილი- 577 62 99 03

6. მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური. უფროსი თამარ თამაზაშვილი , ტელ:599855832 ელფოსტა: tamari.tamashvili@gmail.com

7..მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული- შიდა აუდიტის სამსახური  . უფროსი ანა კიკილაშვილი, ტელ: 591110249, ელფოსტა:anna.kikilashvili@gmail.com

8.მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული-ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური. სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი  თემურ ოზბეთელაშვილი , ტელ: 599 85 58 63

9. მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული- ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური. სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ლალი ზურაშვილი, ტელ:599 49 18 49

გააზიარე