დასუფთავება

                                                                                      

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებაზე  შპს ,,სერვისი-2007" ზრუნავს. სამსახური ქ. დედოფლისწყაროსა და მუნიციპალიტეტის შვიდი სოფლიდან აწარმოებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას.

  2013 წელს გაიწმინდა დედოფლისწყაროს ნაგავსაყრელი და მიმდებარე ტერიტორია,  დღეისათვის ნაგავსაყრელი მყარი ნარჩენების მართვის სააგენტოს მფლობელობაშია. 

ქ. დედოფლისწყაროსა და მიმდებარე  ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების გატანა და   დაგვა-დასუფთავება  ხდება ყოველდღიურად, ხოლო გარკვეულ ტერიტორიულ ერთეულებში შემუშავებული გრაფიკის მიხედვით. 

                                                                                     

 აღსანიშნავია ისიც, რომ უახლოეს წლებში მუნიციპალიტეტში   დაიდგა  დახურული ურნები და ექსპლუატაციაში შევიდა  შესაბამისი ტექნიკა. 

გააზიარე