გამოკითხვა: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ახალი ვებგვერდის შეფასება

16 August, 2016

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  ახალი ვებ-გვერდი აქვს, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდას და თვითმმართველობის საქმიანობაში საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველყოფას.

18 მონაწილე
გააზიარე
გამოკითხვა დასრულებულია: 30 December, 2016
კითხვა #1
მოგწონთ თუ არა ახალი ვებგვერდი
83%
83%
11%
11%
6%
6%
კითხვა #2
რომელ მოდულს ანიჭებთ უპირატესობას
67%
67%
6%
6%
28%
28%
0%
0%
კითხვა #3
რა სახის ინფორმაციია თქვენთვის მნიშვნელოვანი?
72%
72%
17%
17%
11%
11%
0%
0%