საკრებულოს ბიურო

 

ნუგზარ პაპიაშვილი, გოჩა სამუკაშვილი, გივი გიგაური , დავით ალუღიშვილი , მამუკა სეფიაშვილი , მიხეილ ბახუტაშვილი , არსენა ბაღაშვილი , ნიკოლოზ ხუციშვილი , გიორგი გოგილაშვილი , ნუგზარ ყოჩიაშვილი, ლევან ბაღაშვილი .

გააზიარე