საკრებულოს კომისიები

დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისია

 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა  კომისია

 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების  კომისია

გააზიარე