საბავშვო ბაღები

                                                                     

         დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში 17 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაა. საბავშვო ბაღებით ამ დროისათვის  930 აღსაზრდელი  სარგებლობს    

                       

       2013 წლის 1 თებერვლიდან   მუნიციპალიტეტის  ბაგა-ბაღები უფასო გახდა . ამ მხრივ კი დედოფლისწყარო  მთელი ქვეყნის მასშტაბით პიონერია.         

        დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განსაკუთრებული პრიორიტეტი ენიჭება ინკლუზიურ სწავლებას, რაც ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად იზოლირებული ბავშვების   საზოგადოებაში ინტეგრირებას.

                       

გააზიარე