მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურების ცენტრი

ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურების ცენტრი 

ხელმძღვანელი გიორგი ნასრაშვილი 555 53 65 85

გააზიარე