სამოქალაქო საბჭო

                                           დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის    მერის   სათათბირო  ორგანო - სამოქალაქო   მრჩეველთა   საბჭო  შეიქმნა  2015 წლის 17  სექტემბერს.                                                      დამტკიცებული არის   მრჩეველთა   საბჭოს დებულება. ჩატარებული აქვს   ცხრა   სხდომა.

                                           მრჩეველთა   საბჭოს   წევრები არიან:

                                           გიგლა ჯანიაშვილი - შპს „ფრონტერა ისტერნ ჯორჯია“-ს ნავთობმომპოვებელი      სამსახურის მენეჯერი;

ივანე ნატროშვილი   -  რეგიონალური ჯანდაცვის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის     ცენტრის  დირექტორის  მოადგილე;

ეთერი  ოთარაშვილი - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროს

                                            N 1 საჯარო სკოლის დირექტორი;

გურამ ნაკაშიძე - ფერმერი, სოფელი სამთაწყარო;

   მაია ყველაშვილი -   ა(ა)იპ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის   ცენტრის  ქედების ზონის კორდინატორი;

                                             ბექა    ნასრაშვილი   -   ბიზნესმენი;

ლალი ლაპიაშვილი - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი“-ს ოპერატორ-ანალიტიკოსი;

ლილი ჯანაშვილი  - ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი“-ს, სოფელ  ზემო მაჩხაანის ბაგა-ბაღის დირექტორი;

თეა გიგოლაშვილი - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამრეკლოს ამბულატორიის ოჯახის ექიმი.

  ზურაბ   ზურაშვილი  -  შშმ    პირი

Share page