ქალაქ თელავში სანიაღვრე სისტემის შეკეთების მოთხვოვნა

Petition author: საბა ბუაძე
Signatures: 2
შექმნის თარიღი: 18 აგვისტო, 2016
დასრულების თარიღი: 17 ოქტომბერი, 2016 (დარჩა 57 დღე)
გამომდინარე იქედან, რომ უამინდობის შედეგად თელავის სამანქანე და საფეხმავლო გზის პარალიზება თითქმის ყოველთვის ხდება, მოვითხოვთ მუნიციპალიტეტმა გამოყოს თანხები სანიაღვრე სისტემის გამოსაცვლელად.
Signatures : 2
Full name Signature date
გააზიარე