დასახლების საერთო კრება 2020/2021

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/sop.z.machxaani_mirzaani_arboshiki.docx

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/sop.samreklo_tavcqaro.docx

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/sopeli_gamarjveba_ozaani.docx

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/sopeli_xornabuji_choeti.docx

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/sopeli_z._kedi_arxiloskalo_kv.kedi_samtacqaro_pirosmani_sabatlo.docx

http://dedoplistskaro.gov.ge/sites/default/files/soplis-programa-mesijebi.docx

 

გააზიარე