მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა(ა)იპ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი

ა(ა)იპ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრის

უფროსი - აკაკი ნატროშვილი ტელეფონი: 599 85 58 85

გააზიარე