მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო ცენტრი

ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო ცენტრი

ხელმძღვანელი მაია ყოჩიაშვილი - 591 97 72 21

გააზიარე