მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა(ა)იპ სათნოების სახლი

ა(ა)იპ სათნოების სახლი

ხელმძღვანელი მარინა ტოკლიკიშვილი - 593 46 22 29

გააზიარე