მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა(ა)იპ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი

ა(ა)იპ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი

ხელმძღვანელი ილია მარტყოფლიშვილი - 591 977 321

გააზიარე