მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა(ა)იპ ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

ა(ა)იპ ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

მარიეტა გონაშვილი

გააზიარე